Thêm 16 ca mắc mới Covid-19 ở Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Trị