Khoảng 40% người dương tính Covid-19 không có triệu chứng mắc bệnh