Cặp đôi bắt đầu yêu nhau từ khi hợp tác chung trong phim “Bệnh viện ma”