tâm lý lạc quan nhà đầu tư đã mạnh tay “xuống tiền”