Giá vàng liên tục “nhảy múa” khiến người cầm kim loại quý này trong tay như “ngồi trên lửa